کالای فیزیکی

کتاب قدم نورسیده مبارک (راهنمای علمی و عملی نگهداری از نوزاد )

کتاب قدم نورسیده مبارک (راهنمای علمی و عملی نگهداری از نوزاد )
کتاب قدم نورسیده مبارک (راهنمای علمی و عملی نگهداری از نوزاد )
کتاب قدم نورسیده مبارک (راهنمای علمی و عملی نگهداری از نوزاد )

کتاب قدم نورسیده مبارک (راهنمای علمی و عملی نگهداری از نوزاد )

۱۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

محموعه اموزشی نگهداری از نوزاد همراه با فیلم اموزشی

این کتاب مجموعه مطالبی است که خانواده برای نگهداری نوزاد در ماه اول زندگی باید بدانند .
اهم مطالب :
تغذیه و شیردهی
مراقبت از نوزاد در بیمارستان
مراقبت در منزل
نوزاد سالم چه مشخصاتی دارد .
اشنایی با مشکلات شایع مثل زردی ،سکسکه،بادگلو ،بی قراری و قولنج
مراقبت های بهداشتی
رشد و تکامل نوزاد
و مراقبت از مادر و مشکلات وی نظیر احتقان سینه ،افسردگی و ...