درباره ما

کار با کودکان و مادران در مناطق محروم کشور ،نشان دهنده کمبود های مزمن در زمینه های آموزش سلامت است .

اینجانب در طول روز با مادران و کودکان بسیاری سر و کار دارم و نقش کمبود های آموزشی را در بسیاری از بیماری های سنین کودکی به وفور مشاهده می کنم ،این بیماری ها ناشی از عدم اگاهی والدین و ناکافی بودن آموزش های قبلی ایشان است و درمان آن ها بدون توجه به امر آموزش مادران و پدران امکان پذیر نیست لذا با هدف ایجاد دسترسی والدین مراجعه کننده به مطب به منابع اموزشی ،فروشگاه انلاین حاضر را راه اندازی کرده ایم . و با سرمایه گذاری در این امر وتهیه و ارسال محصولات آموزشی به درب منزل والدین ،به ارتقا دانش و کمک به درمان دردها و الام کودکان در مناطق محروم کمر همت بسته ایم .

دکتر کریم دلاوری متخصص بیماری های کودکان